Workflow

Forberedelse

Uden en forundersøgelse – hvor man får forståelse for projektets vision, omfang og krav – risikerer man, at projektet forbliver udefineret, hvilket i sidste ende vil betyde, at både tidsplan og budget kommer til at skride. Forundersøgelsen er derfor det første skridt på vejen mod succes. Vi vurderer projektets muligheder for gennemførsel som en del af en separat evaluering. Resultatet bliver, at vi kan levere en bedre forståelse for produkterne, ambitionsniveauet og omkostningerne forbundet med projektets forskellige faser.