Alliance+

Danmark

Baggrund
Alliance+ har strategisk besluttet at være udbyder af Facility Management og skal være førende aktør.

Facility Management kan populært opdeles i 2 hovedgrupper: ”Soft FM” der er rengøring, vinduespolering, kantinedrift m.m., og ”Hard FM”, der er de tekniske fag VVS, el m.fl.

Alliance+ og ALH har et samarbejde om, at ALH håndterer den tekniske side af FM-kontrakterne.

Første fællesprojekt
Alliance+ aftalte med deres kunde fitnessdk at udvide samarbejdet fra rengøring og vinduespolering til en Facility Management-aftale.

Rådgiveropgaven var udformning og tilrettelæggelse af den samlede FM-løsning, herunder udførelse af bygningssyn og opsætning og opdatering af FM IT-system samt udbudsforretninger til de forskellige faggrupper under Hard FM.

De valgte håndværkere skulle levere både services og projektopgaver. Drift-, tilsyn- og kundekontakt er arbejdsopgaver.

Ørsted, Danish Oil Pipe

Fredericia

2015 -

Baggrund
Danish Oil Pipe har truffet beslutning om, at dele af den maskintekniske rådgivning skal placeres hos en ekstern rådgiver.

Opgaven pågår og består i deltagelse i planlægningen af såvel driftstekniske som renoveringsopgaver. Det udførende arbejde er tillige en del af vores opgave.

DOMEA, Boligselskabet Gertsvej 10

Amager

2018

Baggrund
Som en del af helhedsplanerne for ejendommene i et specifikt område i Sundby, skulle der gennemføres vindue- og dørudskiftning.

Opgaven var totalrådgivning delt i en Projekteringsfase og en Udførelsesfase.

Projekteringsfase:

 • Projektforslag med forberedelse til generalforsamlingens møde og afstemning realisering af projektet.
 • Projektering.
 • Udbudsforretning.
 • I fællesskab med DOMEA, Kontrahering med den vindende entreprenør.

Udførelsesfase

 • Tilsyn.
 • Byggemøder.
 • Afleveringsforretninger.
 • 1-års eftersyn.

Strandlund

Charlottenlund, Gentofte

2017 -

Baggrund
Vi har en aftale om rådgivning og bistand ifm. den løbende drift og vedligehold på bygningerne, herunder årlige opdateringer af budgetter for den tekniske drift og renoveringsopgaverne. Som en del af denne samlede renoveringsplan for Strandlund, startede renoveringen af knap 1,5 km svalegange.

Opgaven 
Opgaven var totalrådgivning delt i en Projekteringsfase og en Udførelsesfase.

Projekteringsfase:

 • Projektforslag med forberedelse til generalforsamlingens møde og afstemning om realisering af projektet.
 • Projektering.
 • Udbudsforretning.
 • I fællesskab med Strandlund, Kontrahering med den vindende entreprenør.

Udførelsesfase:

 • Tilsyn. 
 • Byggemøder.
 • Afleveringsforretninger.
 • 1-års eftersyn.

EHI Fund Denmark

Hvidovre

2016

Baggrund
EHI ønskede at finde målbare effektiviserings- og optimeringsmuligheder for ejendommenes drift og arbejdsmetoder.

Opgaven

 • Analyserapport.
 • Succeskriterier for analyserapporten:
  • Øget fokus på lejernes behov og ønsker, samt potentiale for mersalg.
  • Øget værdiskabelse og tilfredshed hos både lejere og driftspersonale.
  • Øget produktivitet i ejendommens drift og administration.
  • Produktudvikling af ydelser og processer. 
  • Gennemgang af analyser af tidsforbrug, ydelser og økonomi.
  • Udarbejdelse af et overordnet forandringsoplæg.
 • Præsentation af forandringsforslag.

AB Ørholm

Nørrebro, København

2017-2021

Baggrund
Andelsforeningen havde besluttet at følge deres plan, der skal renovere hele ejendommen og opdatere den til nutidens standard.

Faldstammerne var gennemtærede, og det var derfor en nødvendighed at få skiftet dem. Det er ikke muligt at udskifte faldstammer, uden at det kræver reparation af eksempelvis flisegulv og vægge, nogle gange også håndvaske og toiletter. Bagtrapperne var de oprindelige og skulle renoveres. 

Rådgiveropgaven var totalrådgivning delt i en projekteringsfase og en udførelsesfase:

Projekteringsfase

 • Projektforslag med forberedelse til generalforsamlingens møde og afstemning om realisering af projektet.
 • Projektering.
 • Udbudsforretning.
 • Kontrahering med den vindende entreprenør.

Udførelsesfase

 • Tilsyn.
 • Byggemøder.
 • Afleveringsforretninger.
 • 1-års eftersyn.

Ejerforeningen Bagsværd Centret

Bagsværd

2020

Baggrund
Ejerforeningens ejendom med 14 etager er på den ene gavl beklædt med facadeplader. Ved en stærk blæst blev flere facadeplader revet løs og faldt ned. Facadepladerne var knap 5 år gamle, og derfor var det vigtigt for projektet, at samme type plader kunne bruges på resten af bygningen. Opgaven er dækket af foreningens forsikringsselskab.

Rådgiveropgaven
Rådgiveropgaven var reparation af skaden.

Opgaven var delt i 3:

 • Undersøgelse af årsagen til skaden
 • Projektering
 • Udførelse: tilsyn, byggemøder, afleveringsforretning
 • 1-års eftersyn.

J.H. Administration

København

2020

Baggrund
Selskabet har besluttet at bruge bygningssyn inkl. energimærker til at styre deres drift og vedligehold.

Rådgiveropgaven
Rådgiveropgaven var udførelse af bygningssyn og energimærker på 4 ejendomme i København. Vi leder opgaven igennem fra start til slut. Opgaven blev indledt med interview af personalet på ejendommene for at få indblik i de kendte problemer og i dette tilfælde også brugerønsker.

Herefter følger der en rækkefølge af punkter for den færdige resultatanalyse: 

 • Læsning af nuværende materiale.
 • Ved den fysiske gennemgang af bygningerne var vi følgende typer rådgivere med speciale i konstruktioner, el, VVS, ventilation og energimærkekonsulent.
 • I denne opgave vurderede vi enkelte serviceaftaler.
 • Udarbejdelse af rapport og energimærke.
 • Præsentation af rapporten.

Ejerforeningen Fyrtårnet

København Ø

2014

Baggrund
Utæt tagbrønd skabte vandskade i flere lejligheder.

Rådgiveropgaven var totalrådgivning. Reparation af tag og berørte lejligheder. Skadestop ved udført. Akut planlægning af reparationen og sideløbende projektering og gennemførelse af udbudsforretning.

Udførelsesfasen havde et ”traditionelt” omfang med tilsyn, byggemøder og afleveringsforretning.

Bentsen Law

København K

Bentsen Law havde besluttet at gennemføre en markant investering i eksklusive ejendomme i Indre København.

Opgaven var at lave teknisk due diligence som del af købet af de forskellige ejendomme. Delopgaverne var at skabe et overblik over nuværende stand samt hvilke tiltag og daglige serviceaftaler, der skulle ligge til grund for at opretholde det høje niveau.

Dansk Metal

København, Vesterbro

2013

Baggrund
Bygningssyn er et af værktøjerne til at planlægge og investere i bygningerne.

Opgaven
Rådgiveropgaven var udførelse af bygningssyn og bistand ved planlægning af driften.

Bygningssynsrapporten er en rådgiverdisciplin, hvor vi sørger for alle detaljerne undervejs, helt til opgaven præsenteres.

Opgaven blev indledt med interview af personalet på ejendommene for at få indblik i de kendte problemer og i dette tilfælde også brugerønsker.

Herefter følger der en rækkefølge af punkter for det færdige resultatanalyse:

 • Analyse af nuværende drifts- og renoveringsomfang.
 • Ved den fysiske gennemgang af bygningerne var vi følgende typer rådgivere med speciale i konstruktioner, el, VVS og elevator.
 • Tastning af resultatet af den bygningsgennemgangen direkte i Dansk Metals model og udarbejdelse af rapport.

Bistand ifm. detaljer ved planlægning af driften.

Catering Engros

Hvidovre

2017

Baggrund
Virksomheden havde problemer med rotter i kloakkerne og blev udvidet til renovering af kældre som følge af udskiftning af kloakker.

Opgaven var totalrådgivning delt i en Projekteringsfase og en Udførelsesfase.

Projekteringsfase:

 • Projektering.
 • Udbudsforretning.
 • I fællesskab med Catering Engros – Kontrahering med den vindende entreprenør.

Udførelsesfase:

 • Tilsyn.
 • Byggemøder.
 • Afleveringsforretning.

Sophienberg

Strandlodsvej, Amager

2012

Ejendommen på Strandlodsvej var en del af Sophienbergs portefølje, og de havde indgået en aftale med en kunde om udlejning af arealet, som skulle bruges til cafe.

Rådgiveropgaven
Udarbejde indretningsforslag og efterfølgende udarbejde et miniudbud samt følge projektet i udførelsen.

Stryhns

Roskilde

2017

Baggrund
Som input til ledelsens undersøgelser om ændret brug af ejendommene.

Opgaven
Byggeteknisk gennemgang af ejendommene og vurdering af mulighederne for ny indretning.

Rapportens formål er at skabe et overblik over den nuværende stand og herunder belyse et eventuelt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og input til renoveringsprojekter, der opdaterer ejendommen til normal, god standard, samt beskrivelse af muligheder for nyindretning.

Ejerforeningen Nørrebrogade 24

København, Nørrebro

2020

Baggrund
Fornyelse af lovpligtigt energimærke.

Opgaven
Udarbejdelse af nyt energimærke.